🌐💻 کارگاه آنلاین

علی رغم باور عمومی، تحلیلگری فراتر از پیگیری اخبار روزمره و بررسی چارت و نمودار است. خطاهای شناخت می تواند به راحتی تمام تحلیل های ریاضی و منطقی را خنثی کند.
هیجانات ما راه انداز خطاهای شناختی ما است. مدیریت هیجان یکی از مهم ترین پیش نیازهای تحلیل درست و موفقیت در سرمایه گذاری می باشد. مدیریت هیجان در بازارهای مختلف متفاوت است. بدون در نظر گرفتن ویژگی های فردی نمی توان بازار سرمایه گذاری مناسب را انتخاب کرد.
این کارگاه با معرفی انواع بازارهای سرمایه گذاری، نحوه انتخاب سرمایه گذاری مناسب، معرفی عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری و چگونگی تقویت تحلیلگری؛ راه گشای مسیر انتخاب های آتی شما خواهد بود.

 

+ سرفصل های دوره:

- چرایی سرمایه گذاری
- معرفی انواع بازارهای سرمایه گذاری
- نحوه انتخاب بازار سرمایه گذاری مناسب
- معرفی بازار بورس
- چیستی تفکر تحلیلی
- چگونگی تقویت تحلیل گری
- معرفی انواع تحلیل
- بررسی خطاهای شناختی در سرمایه گذاری

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟