🌐💻 کارگاه آنلاین

تولید محتوا محدوده‌ گسترده‌ای از فعالیت‌ها را دربرمی گیرد:
از کسی که چند قرن پیش مشغول نوشتن یک کتاب خطی بوده، تا کسی که امروز با انتشار پست و لایو و استوری به تولید محتوا در اینستاگرام مشغول است، همگی به تولید محتوا مشغول هستند.
اما جدای از این معنای گسترده و عام، کار تولید محتوا امروز یک معنای خاص هم پیدا کرده و آن، تولید محتوای الکترونیکی است.
در این کارگاه استراتژی های اصولی و روشهای صحیح برای تولید محتوا در راستای کسب و کار خود را فرا خواهید گرفت و توانمندی های ارزشمندی به دست خواهید آورد.
 

+ سرفصل های دوره:

- تحقیقات پیش از تدوین استراتژی محتوا
- تدوین و انتخاب استراتژی اصلی
- بکاربستن استراتژی اصلی در محتوای سایت ها
- بکار گیری استراتژی در وبلاگها
- تاثیر استراتژی اصلی در سایر کانال ها (غیر از وبسایت)
- تعیین چارچوب ها و استانداردهایی جهت کمک به موفقیت استراتژی
- بکار گیری افراد مناسب در جایگاه درست جهت اعمال هرچه موثرتر استراتژی
- بررسی و تحلیل نتایج (پس از اجرا)

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟