🌐💻 کارگاه آنلاین
 

آینده منتظر ما نمی‌ماند و خواهد آمد؛ اما چگونگی و شکل آینده، کاملا تحت تاثیر رویکردها، تصمیم‌ها، انفعال و عملکردهای ما است! حتی اگر امروز کاری نکنیم، در واقع با این بی‌عملی هم آینده را شکل می‌دهیم.
در این کارگاه با روشها و استراتژی های آینده نگاری از جمله سناریونویسی به صورت اصولی و صحیح آشنا خواهید شد.

 

+ سرفصل های دوره:

- ماهیت جهان امروزی
- انواع آینده‌ها
- سناریو نویسی
- تحلیل پیامدها و تاثیرات
- گام‌های اجرایی و عملیاتی آینده نگاری راهبردی
- پروژه عملی در کسب و کار شخصی

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟