🌐💻 کارگاه آنلاین

شناسایی نیازها و الگوهای رفتاری مصرف کنندگان در تمام بازارها می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیمات استراتژیک و رقابتی کسب و کار ها باشد. به دست آوردن این داده ها و اطلاعات که راه گشای سازمانها هستند، نیاز به تکنیک ها و روشهای اصولی و صحیح دارد.
در این کارگاه مفاهیم واصول صحیح تحقیقات بازاریابی آموزش داده شده و شرکت کنندگان با کسب این دانش توانایی تصمیم گیری در خصوص نحوه به دست آوردن داده های مورد نیاز کسب و کار خود را پیدا خواهند کرد.
 

+سرفصل های دوره:

- ضرورت تحقيقات بازاريابي
- تئوري سيستم و تكنيك حل مساله
- محورهاي اصلي تحقيقات بازاريابي و حوزه هاي كاربردي تحقيق
- روش تحقيق و تحقيقات بازاريابي
- گزارش خوانی و تحلیل
- نرم افزارای آماری
- تهيه RFP
- تحليل پروپوزال هاي ارسالي
- مورد كاوي
- هزينه هاي تحقيقاتي و تحقيقات بازاريابي ارزان

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟