🌐💻 کارگاه آنلاین

رسیدن به موفقیت از مسیرهای متفاوتی ممکن خواهد شد!
این بار به روشی متفاوت برای موفقیت خود سرمایه گذاری کنید! 😊 


همه ما یا 
✔ فرزند خانواده ای هستیم که به دنبال ارتباط بهتر با والدینمان میگردیم
✔ یا دانشجویانی هستیم که با انبوهی از سوالات برای ادامه تحصیل و انتخاب شغل مواجهیم
✔ یا کارمندانی هستیم که در طول روز با افراد مختلف در تعاملیم
✔ یا والدینی هستیم که با حجم زیادی نگرانی و اضطراب در مورد تعامل با فرزندمان مواجهیم
✔ یا عاشق کسی هستیم و نگرانیم که مبادا با رفتاری نادرست یا بر اثر سو تفاهمی ساده او را از دست بدهیم!


دغدغه های ما شبیه هم هستند!
و DISC به ساده ترین شکل ممکن پاسخگوی آنها خواهد بود 😇
 

+ سرفصل های دوره:

•    شناخت ساختار رفتاری خود و دیگران
•    بهبود روابط اجتماعی و خانوادگی
•    بهینه سازی فرآیند کسب و کار و افزایش فروش
•    بهبود ارتباطات حرفه ای در سازمان
•    شناخت بهتر کارکنان و جایگذاری مناسب آنها
• و ...

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟