🌐💻 کارگاه آنلاین

 دانش آموزان عزیز
❓ به ساختن آینده ای بهتر اندیشیده اید؟
❓مبنای انتخاب رشته تحصیلی تان چیست؟
❓تفاوت‌های رفتاری خود را با والدین و دوستان تان درک کرده اید؟

 والدین عزیز
❓ استعدادهای خاص فرزندانتان را پیدا کرده اید؟
❓ با چه الگویی به فرزندانتان مشاوره می دهید؟
❓ آیا توصیه های شما به فرزندانتان متناسب با مدل رفتاری آنان است؟

مدل جهانی رفتارشناسی و استعدادیابی DISC یکی از  اصولی ترین و استاندارد ترین ابزارها برای استعدادیابی، شناسایی نقاط قوت و ضعف فردی و تعیین مسیر تحصیلی و شغلی آینده دانش آموزان است.

📗کارگاه ویژه دانش آموزان 12 تا 18 سال
📘به همراه تست استاندارد و گزارش جامع 50 صفحه ای

 

+ سرفصل های دوره:

•    شناخت نقاط قوت و ضعف فردی
•    شناسایی استعدادهای فردی
•    شناسایی تفاوت های فردی با دیگران
•    شناسایی مناسب ترین رشته تحصیلی
•    شناسایی مشاغل مورد علاقه
•    و ...

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟