🌐💻 کارگاه آنلاین

همه ساله با توجه به قوانین اداره دارایی، تمامی واحدهای تجاری ملزم به تهیه اظهارنامه مالیاتی هستند، و موظفند تمامی بندهای این اظهارنامه را به درستی تکمیل نمایند. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، توسعه مهارت های علمی در خصوص نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی است؛ که می تواند به افراد، موسسات و سازمانها کمک کرده تا با تهیه اظهارنامه مالیاتی صحیح و قانونی، از تخصیص جریمه های احتمالی، جلوگیری کرده و از تمام ظرفیت های قنونی به نفع کسب و کار خود بهره مند شوند.

 

+سرفصل های دوره:

- زمان ارسال اظهار نامه حقیقی و حقوقی
- تفاوت اظهار نامه ها بر اساس تفکیک مشاغل
- الزامات اولیه قبل از تکمیل اظهار نامه عملکرد
- چگونگی تکمیل اظهار نامه عملکرد
- تعیین صحت و درستی اظهار نامه قبل از ارسال
- چگونگی رسیدگی به اظهار نامه عملکرد توسط ممیزین دارایی

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟