🌐💻 کارگاه آنلاین

آموزش در هر زمینه ای از ابتدا شاید به عنوان هزینه تلقی شود، اما آموزش در زمینه سودآوری و کسب درآمد، نه تنها هزینه نیست که درست ترین نوع سرمایه گذاری خواهد بود!
تحلیل تکنیکال یکی از روشهای متداول جهت تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی روند قیمت ها است. اما تحلیل تکنیکال فراتر از بررسی نمودارهای مختلف و استفاده از ابزارهای آن است.
نمودارها موجودات زنده هستند. با مشاهده و استفاده از ابزار نمی توان تحلیل درستی از آنها داشت در گام اول باید آنها را فهمید. 
در این دوره اصول پایه ای استفاده از این نوع تحلیل در بازار بورس و سایر بازارهای مالی آموزش داده خواهد شد. 

 

+ سرفصل های دوره:

- معرفی تحلیل تکنیکال
- حمایت و مقاومت
- روند ها
- الگو ها و کانال ها
- تعیین حد سود و زیان
- Price Acton

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟