🌐 💻 کارگاه آنلاین

▪️دنبال تغییر شرایط فعلی خود هستید؟🙂
▪️می خواهید برای شروع قرن جدید برنامه ای جامع در راستای موفقیت داشته باشید؟ 🤔
▪️در پی دستیابی به برنامه ها و اهدافی واقع بینانه برای تغییر وضعیت کنونی خود هستید؟ 😉

🎁 دستاورد کارگاه هدفگذاری و برنامه ریزی فردی یک سند دقیق برنامه ریزی عملیاتی اختصاصی برای کل سال 1400 شما در شش حوزه مالی، شغلی، سبک زندگی، مهارتی، سلامتی، خانوادگی است که نقشه راه تحقق اهدافتان خواهد شد!

بهانه‌هایی برای ثبت نام نکردن: 
📛 تو شرایط بحران کرونا برنامه ریزی معنا نداره!
📛 الان کارهای مهم تری دارم!
📛 قبلاً امتحان کردم فایده نداره!
📛 من کلاً شانس ندارم، برنامه ریزی چه فایده داره! 

امیدواریم شما در این دام گرفتار نشوید!!😇

 

+ سرفصل های دوره:

•    برنامه ریزی؛ اهمیت و ضرورت
•    برنامه ریزی؛ انواع و اقسام
•    چیستی هدف و برنامه
•    برنامه ریزی در شرایط بحرانی؛ چگونگی و چرایی
•    هرم اهداف و برنامه ها (برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت)
•    ابعاد مختلف هدفگذاری (مالی، شغلی، سبک زندگی، مهارتی، سلامتی، خانوادگی) 
•    ارزشها و نقش آنها در برنامه ریزی و هدفگذاری
•    گام به گام هدفگذاری و تدوین برنامه عملیاتی سال 1400 
•    ایجاد تعهد برای اجرایی کردن اهداف و برنامه ها 
•     و ...

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟